مشاوره مهندسی

ما همیشه کنارتان هستیم

تحویل در سریعترین زمان

محصولات وارداتی

ضمانت کالای اصل

با خیال راحت خرید کنید

جدیدترین‌ها

فیوز فست ، فیوز تند سوز ، فیوز قطع سریع ، فیوز د، طرف پیچ خور و فیو کاردی ، فیوز f-u
فیوز DC ، فیرز باطری و سولار فیوز

فیوز فست AC/DC

فیوز DC مخصوص باطری و لیفتراک

فیوز HRC ، فیوز BS88:4 ، پایه فیوز ، NIT فیوز، فیوز HRC

فیوز HRC و پایه


BS88-2

IEC Low voltage
general purpose
fuses and fusegear

UL/CSA Low voltage
general purpose
fuses and fusegea
r

High and Medium voltage fuses

Surge Protection, Lightning Protection and Power Monitoring

SAFETY
& RELIABILITY
FOR ELECTRICAL
POWER

SOLUTIONS FOR POWER MANAGEMENT
ADVANCED PASSIVE COMPONENTS FOR CONVERTER / INVERTER AND BATTERY STORAGE POWER MANAGEMENT

ELECTRICAL PROTECTION & CONTROL
DIFFERENTIATING GLOBAL PLATFORM
OF ELECTRICAL POWER COMPONENTS
FOR POWER DISTRIBUTION AND POWER CONTROL APPLICATIONS

فیوز باسمن Bussmann (ایتون Eaton)

فیوز باسمن صنعت و بازرگانی ریحانی نمایندگی و عامل فروش محصولات فیوز بوسمن Bussmann Fuse ، عرضه و فروش انواع فیوز Bussmann و فیوز ایتون Eaton را ارائه می نماید. محصولات ما شامل فروش انواع فیوز و پایه فیوز باسمن Bussmann , پایه فیوز کاردی , فیوز استوانه ای فشنگی ایتون Eaton , فیوز مینیاتوری بوسمن Bussmann , پایه فیوز معمولی تندسوز ایتون Eaton , کلید مینیاتوری بوسمن Bussmann , محافظ جان ایتون Eaton , قیمت کلید اتوماتیک باسمن Bussmann , قیمت فروش اینورتر ایتون Eaton و سایر انواع فیوز بوسمان Bussmann  می باشد.فیوز باسمن فیوز باسمن فیوز باسمن فیوز باسمن فیوز باسمن فیوز باسمن فیوز باسمن فیوز باسمن فیوز باسمن فیوز باسمن فیوز باسمن فیوز باسمن
اطلاعات کامل فروش محصولات فیوز بوسمن Bussmann Fuse ، عرضه و فروش انواع فیوز Bussmann و فیوز ایتون Eaton را ارائه می نماید. محصولات ما شامل فروش انواع فیوز و پایه فیوز فیوز ای تی آی ETI , پایه فیوز کاردی , فیوز استوانه ای فشنگی ایتون Eaton , فیوز مینیاتوری بوسمن Bussmann , پایه فیوز معمولی تندسوز ایتون Eaton , کلید مینیاتوری باسمن Bussmann , محافظ جان ایتون Eaton , قیمت کلید اتوماتیک باسمن Bussmann , قیمت فروش اینورتر ایتون Eaton و سایر انواع فیوز ای تی آی ETI می باشد.

فیوز فراز Ferrazshawmut (Mersen)

صنعت و بازرگانی ریحانی نمایندگی و عامل فروش محصولات فیوز فراز شاموت  Mersen Fuse ، عرضه و فروش انواع فیوز Ferrazshawmut و فیوز ایتون Mersen را ارائه می نماید. محصولات ما شامل فروش انواع فیوز و پایه فیوز باسمن Ferraz Shawmut , پایه فیوز کاردی فراز شاموت , فیوز استوانه ای فشنگی فراز شاموت , فیوز مینیاتوری فراز شاموت , پایه فیوز معمولی تندسوز فراز شاموت , کلید مینیاتوری فراز شاموت Ferraz Shawmut , محافظ جان ایتون Mersen , قیمت کلید اتوماتیک فراز شاموت Ferraz Shawmut , قیمت فروش اینورتر  Mersen و سایر انواع فیوز فراز شاموت Ferrazshawmut  می باشد.فیوز فراز فیوز فراز فیوز فراز فیوز فراز فیوز فراز فیوز فراز فیوز فراز فیوز فراز

اطلاعات کامل فروش محصولات فیوز فراز شاموت Ferrazshawmut Fuse ، عرضه و فروش انواع فیوز Ferraz Shawmut و فیوز فراز شاموت mersen را ارائه می نماید. محصولات ما شامل فروش انواع فیوز و پایه فیوز فیوز ای تی آی ETI , پایه فیوز کاردی , فیوز استوانه ای فشنگی فراز Mersen , فیوز مینیاتوری فراز Ferraz Shawmut , پایه فیوز معمولی تندسوز فراز mersen , کلید مینیاتوری فراز mersen , محافظ جان فراز mersen , قیمت کلید اتوماتیک فراز mersen , قیمت فروش اینورتر فراز mersen و سایر انواع فیوز ای تی آی ETI می باشد.

برندهای قابل عرضه: