مرسن یک متخصص جهانی در زمینه برق و مواد پیشرفته است. مرسن راهکارهای نوآورانه را برای حل نیازهای خاص خود برای مشتریان طراحی می کند تا بتوانند روند تولید خود را در بخش هایی از قبیل انرژی، حمل و نقل، الکترونیک، صنایع شیمیایی، دارویی و فرایندها بهینه سازی کنند.
تخصص مرسن در:

  •      مواد و راه حل های پیشرفته برای درجه حرارت بالا
  •      ضد زنگ و تجهیزات فرایند
  •      راه حل های الکتریکی برای موتورها و ژنراتورها
  •      ایمنی و قابلیت اطمینان برای برق